3206 - BL's beretning og årsrapport 2005

Vedlagt fremsender vi til medlemmernes orientering den skriftlige beretning til BL's repræsentantskabsmøde 7. juni 2006 samt årsrapporten for 2005, som blev godkendt på dette møde.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / J. Thorbøll Larsen

 

Søger du bolig? - Klik her