2706 - Forvaltningskonference 22. - 23. august 2006

Vedlagt fremsendes det foreløbige program og tilmeldingsliste for Forvaltningskonferencen 2006.

Programmet er foreløbigt, idet der på nuværende tidspunkt ikke er endelige aftaler med samtlige oplægsholdere.

Målgruppen for konferencen er fortsat direktører, forretningsførere og andre med lignende administrative ledelsesfunktioner (sidstnævnte kun i større boligorganisationer).

Tilrettelæggelsen af Forvaltningskonferencen foregår i år fra kontoret i København. Tilmeldinger skal derfor sendes til kontoret i København og eventuelle andre henvendelser om konferencen skal ligeledes rettes hertil.

BL udsender bekræftelse på deltagelse og opkrævning af deltagerafgift.

Tilmelding er bindende når bekræftelse på deltagelse er modtaget i boligorganisationen.

Endeligt program udsendes primo august.

Venlig hilsen

Gert Nielsen / Jørgen Olsen

 

bl2706-1

bl2706-2

Søger du bolig? - Klik her