2006 - Lønstatistik 2005 for ejendomsfunktionærer

Lønstatistikken 2005 for ejendomsfunktionærer i den almene sektor er klar. Den kan down-loades fra BL's hjemmeside under punktet " Arbejdsmarked" under hovedmenuen "Administra-tion". Det er tredje år vi udsender statistikken, og vi vil igen sige tak til de mange boligorganisationer, der har bidraget med data til statistikken.

Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem BL og UNI•C, Statistik & Analyse. BL har stået for kommunikationen med boligorganisationerne, udsendelse af brev, vejledninger mv., mens UNI•C har stået for modtagelse af lønfilerne, etablering af løndatabasen, den statistiske bearbejdning af materialet, tabelfremstilling og udarbejdelse af tabelrapporten.

UNI-C modtog november-december lønfiler fra i alt 110 boligorganisationer. Lønstatistikken omfatter som sidste år ca. 3.400 ejendomsfunktionærer, men grundet momsproblematikken har nogle boligorganisationer desværre ikke indberettet det fulde årsvæ rk for de medarbejdere, som arbejder i flere afdelinger. Det har ikke væ ret muligt for UNI-C at identificere disse ejendomsfunktionærer, hvilket betyder, at ca. 870 medarbejdere ikke kan implementeres i dette års statistik. Det betyder ikke, at denne lønstatistik er uanvendelig, men det er selvfølgelig en svækkelse i forhold til tidligere, og der vil ved bedre vejledning blive rettet op på dette forhold til næste statistik.

Desuden er pensionsberegningen ændret i forhold til tidligere, og det betyder, at lønbegreberne "bruttoløn" og " arbejdsgivers pensionsbidrag" ikke kan sammenlignes med tidligere å r, mens de øvrige lønbegreber stadig er sammenlignelige.

Lønstatistikken 2005 består som de foregående år af en række generelle tabeller, der omfatter alle ejendomsfunktionærer. Disse tabeller omhandler løn og tillæg, alder, køn, anciennitet m.m. Herefter følger specifikke lønoplysninger m.m. om de enkelte stillingskategorier: gårdmænd, varmemestre, ejendomsmedhjælpere og ejendomsserviceteknikere.

Lønstatistikmaterialet viser i øvrigt, at 39 % af ejendomsfunktionærerne får både funktions- og kvalifikationstillæg, mens 45% får ét af tillæggene. Det vil sige, at 16% ikke oppebærer noget lokalt aftalt tillæg. Tillæggene har et gennemsnit på ca. 500 kr. pr. måned (tabel 7). Varmemestrene opnår de højeste lokale tillæg på både funktions- og kvalifikationstillæg (tabel 10).

Næste lønstatistik vil tage udgangspunkt i september måned og således vil det blive fremover. Dette skyldes, at forhandlingerne om en ny mønsteroverenskomst foregår i begyndelsen af 2007, og parterne har brug for en så opdateret løn-/forhandlingsstatistik som mulig.

Der vil i august måned blive udsendt relevant informationsmateriale og vejledning vedrørende lønstatistikken for 2006.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her