1906 - Juridisk rådgivning i BL

Med ansættelse af juridisk konsulent, advokat Claus Pedersen i Udviklingsafdelingen udvider BL sin juridiske rådgivning over for medlemmerne. Ved etablering af en særlig "juridisk hotline" tilbydes nu telefonisk rådgivning, der er indeholdt i BL's kontingent, og dette suppleres endvidere med mulighed for at få yderligere konkret juridisk rådgivning og sagsbehandling mod betaling.

Hotline - gratis telefonisk rådgivning/ rådgivning via mail
Med virkning fra mandag 3. april 2006 kan BL's medlemmer få yderligere gratis juridisk rådgivning. Her er tale om kortfattet juridisk rådgivning, der ydes af BL's sekretariat. Egentlig juridisk sagsbehandling vil kunne ydes mod betaling.

Der vil indgå flere medarbejdere i ordningen og du vil blive viderestillet til den medarbejder, der har "vagten". Du kan ringe eller maile dit spørgsmål til:

Juridisk Hotline telefonnummer: 3376 2020

Mail adresse er: hotline@bl.dk

Telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 13-15 og fredag kl. 10-12, ferieperioder dog undtaget.

Denne telefoniske rådgivning er et supplement til den rådgivning, der hidtil har været fra BL's sekretariat. Man kan fortsat rette henvendelse til kredskonsulenterne m.fl. om diverse spørgsmål. Enhver henvendelse vil blive dirigeret til rette person, så medlemmerne kan være sikre på en korrekt besvarelse.

Juridisk assistance mod betaling
Der tilbydes egentlig juridisk bistand / sagsbehandling inden for de relevante områder, en almen boligorganisation beskæftiger sig med. BL vil dog ikke tilbyde at føre sager ved domstolene eller Voldgiftsretten, men vil her henvise til eksterne advokater.

Den juridiske rådgivning kan for eksempel omfatte:

Administrativt samarbejde og fusioner.

I forbindelse med administrative sammenlægninger tilbyder BL konsulentbistand på hele processen, men specielt omkring juridiske forhold kan nævnes:

 • udarbejdelse af vedtægter for almene andelsselskaber
 • afklaring af øvrige vedtægtsmæssige forhold
 • vurdering af kapitalforhold
 • dokumenter, overdragelser
 • ejendomsberigtigelse
 • personalejura, ansættelseskontrakter og virksomhedsoverdragelsesloven.

Byggejura - AB92 forhold m.v.

Der er her mulighed for at få en juridisk vurdering i forbindelse med konflikter, "fastlåste"

situationer omkring byggesager eller øvrige juridiske forhold omkring byggeriet.

Andre områder kan være rådgivning omkring afgivelse af grundkøbstilbud og bud i bygherrekonkurrencer.

Som andre eksempler kan nævnes:

 • gennemgang af rådgiverkontrakter m.v.
 • vurdering af ansvarsforhold
 • udfærdigelse af responsa og notater
 • udfærdigelse af standardkontrakter.

Udbud.

Rådgivning vedrørende gennemførelse af udbudsforretninger, eksempelvis:

  • udbud af administration
  • udbud af rammeaftaler
  • EU udbud
  • spørgsmål vedrørende Tilbudsloven og EU direktiverne.

Ejerforeninger, grundejerforeninger m.v.

I en del almene bebyggelser er afdelingen med i en ejerforening eller grundejerforening f.eks. ved blandede ejerformer, hvor almene bebyggelser er opført sammen med andelsboliger og/ eller ejerboliger, eller bebyggelser med børneinstitutioner og lignende.

Her tilbydes assistance ved udarbejdelse af ejer- og grundejerforeningsvedtægter og administrationsaftaler.

Ved blandede ejerformer med privat bygherre på almene boliger tilbydes endvidere assistance omkring købsaftale / overdragelsesaftale m.v.

Øvrige forhold ved almen administration.

 • almen boliglovgivning
 • lejeretsforhold
 • personalejura
 • vedtægts- og kompetenceforhold i boligorganisationen

Pris.

Timepris for 2006 udgør 975 kr., eksklusiv moms, eller fast pris på ; opgaven kan aftales.

For rekvirering af juridisk assistance rettes henvendelse til:

Juridisk konsulent, advokat Claus Pedersen
Telefon 3376 2059
Mail chp@bl.dk

Udviklingschef Per Yderholm
Telefon 3376 2058
Mail phy@bl.dk

Afdelingschef Bjarne Zetterstrøm
Telefon 3376 2030
Mail bz@bl.dk

Juridisk konsulent
Preben Mathiesen
Telefon 3376 2056
Mail pm@bl.dk

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Per Yderholm

Søger du bolig? - Klik her