1806 - Ændring af sideaktivitetsbekendtgørelsen m.v. - flere muligheder for erhverv i problemramte områder

Som følge af de ved årsskiftet gennemførte lovændringer om en stærkere indsats mod ghettoisering er der foretaget mindre ændringer i sideaktivitetsbekendtgørelsen og selskabsskatteloven.

Ændringerne går kort fortalt ud på, at almene ejendomme med kommunens godkendelse helt

./. eller delvist kan udlejes til erhverv, hvis der er et boligsocialt behov for det, jf. den nye § 3a, stk. 1, i vedlagte ændringsbekendtgørelse.

Der skal dog lejes ud til et af boligorganisationen 100% ejet og skattepligtigt aktie- eller anpartsselskab til balancelejen med et par mindre tillæg. Herefter skal erhvervsarealet fremudlejes til markedslejen til den eller de personer (herunder juridiske), der rent faktisk skal bruge arealerne, se hele § 3a. Reglerne er fastsat på denne måde af især konkurrencemæssige årsager og er blevet til i et samarbejde mellem Socialministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet (Konkurrencestyrelsen) samt Skatteministeriet.

Det skal understreges, at der hermed er tale om en udvidelse af medlemmernes muligheder for sideaktiviteter , idet der intet indgreb er foretaget i de pr. 31.12.2005 gældende, eksisterende og lovlige erhvervsudlejninger, herunder til fx servicearealer, kapitel 12-institutioner m.v. I disse tilfælde skal der altså hverken nu eller fremover etableres "datterselskaber" eller lignende. Der er således fortsat skattefrihed for udlejning til erhverv (det vil sige andet end beboelse), hvis arealet er omfattet af medlemmernes hovedformål eller øvrige lovlige sideaktiviteter, jf. almenboliglovens § 6.

Socialministeriet er netop ved at færdiggøre en vejledning om disse nye regler samt de nye muligheder i "ghettoområderne" for eksempelvis at ombygge nogle boliger til erhverv som et led i at forbedre forholdene, jf. bl.a. Landsbyggefondens orientering nr. 377 af 16. februar 2006 med tilhørende bilag om den forebyggende indsats i problemramte afdelinger (600 mio. kr.), hvor ansøgningsfristen er angivet til den 1. juni 2006.

Vi vender tilbage til sagen, når vejledningen foreligger.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

 

Ændringsbekendtgørelse

Søger du bolig? - Klik her