1706 - Ungdomsboligbidrag i 2005 og 2006

I forbindelse med de ændrede finansieringsregler for almene ungdomsboliger fra 1. januar 1997 blev der indført et særligt ungdomsboligbidrag som kompensation herfor. Bestemmelserne om ungdomsboligbidraget findes i §§ 135-139 i lov om almene boliger og i § 65 i støttebekendtgørelsen.

For tilsagn i 1997 udgjorde ungdomsboligbidraget kr. 3.600 årligt pr. tilskudsenhed.

For tilsagn siden 1998 er ungdomsboligbidraget blevet fastsat til et årligt beløb pr. m 2 brutto-etageareal.

Ungdomsboligbidraget reguleres en gang årligt pr. 1. januar med 75 % af stigningen i nettoprisindekset, opgjort for en 12 måneders periode sluttende i maj måned det foregående år.

Ungdomsboligbidragets størrelse for udbetalingsårene 2005 og 2006 udgør følgende beløb:

Tilsagnsår
Grundbeløb
Udbetalingsår

2005

Udbetalingsår

2006

1997
3.6001
4.113
4.161
1998
1282
144
146
1999
129
143
145
2000
133
146
148
2001
137
146
148
2002
140
146
148
2003
144
148
150
2004
147
149
151
2005
149
149
151
2006
153
153

Ungdomsboligbidraget udbetales bagud af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i marts, juni, september og december.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her