1506 - Vejledning i partnering - med særligt henblik på offentlige og offentligt støttede bygherrer

Erhvervs- og byggestyrelsen har udsendt en ny vejledning om partnering i byggeriet, der afløser den hidtidige vejledning fra juni 2004, som rettede sig mod det statslige byggeri. Den nye vejledning tager højde for vilkårene i andre former for offentligt og støttet byggeri som alment byggeri og kommunalt byggeri.

Vejledningen kan downloades fra Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside på ; adressen http://www.ebst.dk/partnering/0/8/0, hvor der er en liste over publikationer om partnering i byggeriet. Endvidere kan publikationen bestilles på samme hjemmeside eller ved henvendelse til Schultz Boghandel på telefon 4322 7300 for en pris på 50 kr. pr. stk. plus porto og gebyr.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her