1406 - NBO's tilgængelighedpris 2006

./. Hermed fremsendes en opfordring om at deltage med et konkret projekt om bedre tilgængelighed i eksisterende alment byggeri.

Den nærmere baggrund for denne nordiske konkurrence, udvælgelseskriterier, bedømmelsesudvalg m.v. fremgår af indbydelsen.

Eventuelle tvivlsspørgsmål kan rettes til byggeteknisk konsulent Anker Jensen, Landsbyggefonden. Direkte telefon 3376 2110, e-post anj@lbf.dk.

Fristen for indsendelse af forslag er inden den 1. maj 2006.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Marianne Jepsen

 

bilag1406

Søger du bolig? - Klik her