6306 - Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1.1. 2007

Efter § 115, stk. 9, i lov om almene boliger m.v., lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006, fastsætter socialministeren et maksimumsbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri. Den endeligt godkendte anskaffelsessum for alment byggeri med tilsagn efter § 115, stk. 1-5,
§ 117, stk. 1, eller kapitel 9 a, må ikke overstige det på påbegyndelsestidspunktet gældende maksimumsbeløb.

Maksimumsbeløbet reguleres en gang om året i henhold til stigningen i nettoprisindekset over en 12-måneders periode, sluttende i september måned det foregående år. Nettoprisindekset er for september 2005 og 2006 opgjort til henholdsvis 111,9 og 113,8. Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1. januar 2007 er med udgangspunkt heri fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:

Boligtype Region Maksimumsbeløb
Familieboliger Provinsen 15.530
Hovedstadsregionen 18.000
Ældreboliger Provinsen 18.530
Hovedstadsregionen 21.170
Ungdomsboliger Provinsen 18.530
Hovedstadsregionen 21.170


Note: Pr. 1. januar 2007 omfatter Hovedstadsregionen Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter, mens Provinsen omfatter resten af landet.
  
Med venlig hilsen
p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her