6006 - Energimærkning (EMO) - udsættelse af frister

Energistyrelsen har sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om energimærkning i høring.

Der sker en udsættelse med ikrafttræden af 2 nye regler fra 1. januar 2007 til 1. juli 2008:

1. kravet om, at ejendomme på mellem 1.000 og 1.500 m2 skal energimærkes og
2. kravet om, at der ved udleje af boliger skal foreligge en energimærkning (på alle bygninger over 50 m2)

Hermed er løsningen af de problemer, som blev omtalt i BL Informerer nr. 53 den 26. oktober 2006 ligeledes udsat.

I perioden indtil 1. juli 2008 vil altså gælde den generelle regel, at enhver bygning på over 1.500 m2 skal have et gyldigt energimærke, enten fra den tidligere ELO-ordning, hvor gyldighedsperioden er 3 år, eller fra den nye EMO-ordning, hvor gyldighedsperioden er 5 år.

Ændringerne pr. 1. juli 2008 vil vi orientere om, når der foreligger nærmere information fra Energistyrelsen.

Normalt orienterer vi først om nye love, bekendtgørelser m.v., når de er officielt udstedt, men i dette tilfælde er der tale om en væsentlig ændring, som har øjeblikkelig betydning for medlemmerne, og hvor der ikke er risiko for at der sker afgørende ændringer i høringsperioden.

Opmærksomheden henledes på, at udgifterne til EMO-konsulent for udarbejdelse af den lovpligtige energimærkning skal afholdes over afdelingens varmeregnskab. Hvis der ikke udarbejdes varmeregnskab i forvejen, fx når der er et direkte kundeforhold mellem varmeleverandør og lejer, skal der alligevel udarbejdes et "varmeregnskab", der kun indeholder de lovpligtige udgifter til energimærkningen. Udgiften opkræves med lige store beløb hos hver lejer. Hvis der i forbindelse med udarbejdelsen af energimærkningen leveres andre ydelser hos EMO-konsulenten, skal disse ydelser afholdes i afdelingens driftsregnskab.

Vi er enige med de boligorganisationer, der synes at det er unødigt bureaukratiske regler, og vi forsøger fortsat at påvirke myndighederne til mere forståelige og enkle regler.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her