5506 - BL Forvaltningsrevision

Hos Schultz Information kan boligorganisationerne fra efteråret 2006 tegne abonnement på et nyt modul "BL Forvaltningsrevision" under BL Lovportal.

Det nye modul er integreret med BL Lovportalen og kræver derfor, at boligorganisationen i forvejen har et abonnement på BL Lovportalen.

Det nye modul er udviklet i et samarbejde mellem Schultz Information (SI), Boligkontoret Danmark (BDK) og Boligselskabernes Landsforening (BL).

BL kan anbefale, at medlemmerne tegner abonnement på BL Forvaltningsrevision, hvis boligorganisationen ikke i forvejen har nedskrevne forretningsgange eller hvis boligorganisationen ikke i forvejen udfører forvaltningsrevision.

Hvorfor er BL med i dette initiativ?
BL har medvirket ved dette initiativ for at hjælpe såvel små som store boligorganisationer til at opfylde lovens krav om nedskrevne forretningsgange og om at udføre forvaltningsrevision.

Det nye modul kan både anvendes af de boligorganisationer, som ikke har haft forretningsgange og målsætninger tidligere, og af de boligorganisationer, som er godt i gang, men som vil hæve standarden på eller øge omfanget af det hidtidige arbejde.

Det er ikke nogen hemmelighed, at forretningsgange og målsætninger kan være komplekse størrelser at arbejde med for boligorganisationerne, og at udviklingen heraf samtidig kræver mange ressourcer i boligadministrationerne.

BL vil med dette initiativ gøre det muligt for alle boligorganisationer at udføre et professionelt stykke arbejde med forretningsgange og forvaltningsrevision med baggrund i den almene sektors samlede erfaringer.

Hvad indeholder det nye modul?
Det nye modul indeholder i alt 42 forretningsgange og 91 målsætninger, som stilles til rådighed for de boligorganisationer, som tegner abonnement på modulet BL Forvaltningsrevision hos Schultz Information.

Alle modulets forretningsgange og målsætninger er udarbejdet af Boligkontoret Danmark og kvalitetssikret af BL og kan benyttes direkte eller som inspiration for boligorganisationerne.

Alle forretningsgange og målsætninger har været anvendt af Boligkontoret Danmark i praksis, men de er nu blevet omskrevet i en mere generelt anvendelig kontekst til portalen.

Tilsammen udgør BL Forvaltningsrevision og BL Lovportal herefter en platform, hvorpå boligorganisationen kan danne sine egne forretningsgange og målsætninger, gemme dem og linke dem til boligorganisationens egne standardbreve, enten på platformen eller i boligsystemet.

Hvornår kan man få det at se?
Schultz Informations medarbejdere gennemfører i den kommende tid en demonstration af det nye moduls funktion og muligheder ude hos hver enkelt boligadministration.

Produktet er forinden blevet testet og demonstreret hos en række udvalgte både små og store boligadministrationer med deltagelse af medarbejdere fra Boligkontoret Danmark og fra BL.

Boligadministrationerne vil modtage et introduktionsbrev fra Schultz og vil derefter blive ringet op for at træffe aftale om en tid for demonstrationen.

Tag godt imod medarbejderne fra Schultz Information, når de kommer til jer, og sørg for at  jeres nøglemedarbejdere deltager i demonstrationen af det nye modul, BL Forvaltningsrevision.


Med venlig hilsen
 
Gert Nielsen / Lars Fløche

Søger du bolig? - Klik her