5406 - Tilbud fra Udviklingsafdelingen

BL Rådgivning
Udviklingsafdelingen har nu fået sin egen sektion på BL's hjemmeside. Man kan herefter finde afdelingens tilbud under indgangen "Rådgivning" i toppen af forsiden.

Præsentation
Under "Rådgivning" findes en præsentation af Udviklingsafdelingen og en beskrivelse af afdelingens opgaver og de almindelige vilkår for opgaveløsningen.

Produktblade
I forbindelse med Udviklingsafdelingens opgaver vil der på nogle områder blive sammensat tilbud med faste ydelser og faste priser.

Disse tilbud vil blive beskrevet i særlige produktblade, som benyttes i afdelingens markedsføring overfor kunderne, som er BL's medlemmer.

Produktbladene vil løbende blive lagt på hjemmesiden under "Rådgivning" og det første produktblad "Indkøb af markeds el" er vedlagt dette nummer af BL Informerer.

Markeds El
BL anbefalede i forbindelse med åbningen af det frie el-marked pr. 1. januar 2003, at medlemmerne hver især gjorde deres erfaringer med, om det var hensigtsmæssigt at købe el til boligafdelingerne på det frie marked.

En række boligorganisationer har nu indkøbt el på det frie marked i nogle år.

Erfaringerne viser, at der er store besparelser at hente, men at man skal se sig for og vælge den rigtige leverandør og den rigtige kontraktform.

Udviklingsafdelingen har beskrevet BL's tilbud om rådgivning på dette område i dette første produktblad.
  
 
Med venlig hilsen


Gert Nielsen / Per Yderholm

 

bilag5406

Søger du bolig? - Klik her