5306 - Ny energimærkningsordning: EMO

Der er fortsat betydelig usikkerhed om flere forhold i den nye energimærkningsordning (EMO), som har afløst den tidligere Energiledelsesordning (ELO). Det giver anledning til stor usikkerhed om de reelle ændringer i forhold til den kendte Energiledelsesordning.

Der afventes i øjeblikket nærmere information fra Energistyrelsen.

Følgende kan dog oplyses p.t.:

  • EMO'en omfatter ejendomme > 1.000 m2
    (ELO omfattede ejendomme > 1.500 m2)
  • EMO skal fornyes hvert 5. år (ELO hvert 3. år)
  • Der kan ikke anvendes interne konsulenter ved udarbejdelse af EMO i almene boligorganisationer, energimærkning foretages af særligt godkendte konsulenter
  • Udgifterne til de lovpligtige ydelser ved EMO skal afholdes over varmeregnskabet, som derfor vil have betydelige udsving i de år, der gennemføres EMO
  • Fra 1. januar 2007 skal lejligheder til salg og leje også "mærkes". Det betyder i praksis, at mindstekravet på ejendomme på 1.000 m 2 bortfalder, når der er tale om ejendomme med boliger til udlejning. Men det er ikke hver enkelt lejlighed, der skal "mærkes". Efter de foreliggende oplysninger tyder det på, at den krævede mærkning af lejligheder vil bestå i et bilag til Energimærket, som giver supplerende oplysninger om lejligheders gennemsnitlige varmeforbrug efter senest aflagte varmeregnskab. Det er særligt på dette område, der afventes nærmere information fra Energistyrelsen.
  • Der er ingen fastsatte maksimale takster for godkendte konsulenter. De hidtidige maksimumstakster for mellemstore ejendomme i ELO-ordningen er ophævet.

Ejendomme med godkendt ELO-mærke skal først have ny EMO, når der er gået 3 år fra ELO-mærket er udstedt. Dog skal der fra 1. januar 2007 forventeligt udarbejdes et bilag med oplysninger om energiforbrug jf. ovenfor. Dette bilag forventes at kunne udarbejdes af boligorganisationens egen administration.

EMO forudsætter et betydeligt registreringsarbejde, og ordningen må forventes at være dyrere end den tidligere ELO.

BL har sammen med Birch & Krogboe A/S igangsat udarbejdelsen af generelt udbudsmateriale med vejledninger, som medlemmerne vil blive tilbudt mod betaling. Hensigten er at gøre det så enkelt som muligt for boligorganisationerne at indhente de bedste tilbud blandt godkendte EMO-konsulenter. Udbudsmaterialet vil blive præsenteret på de annoncerede temadage den 28. november 2006 på Haraldskær og 29. november 2006 i BL, København, men vil også blive tilbudt via BL Informerer ultimo november.

Vi vender tilbage med yderligere oplysninger, når der foreligger mere konkrete informationer om mærkning af lejligheder.
 
Med venlig hilsen
 
Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her