5206 - Ressourcebaseret Udvikling af Lokalområder

Vedlagt fremsendes Socialministeriets pjece "Ressourcebaseret Udvikling af Lokalområder" - en guide til kortlægning og mobilisering af ressourcer i udsatte bydele.

Pjecen beskriver en metode, der kan anvendes i arbejdet med byudvikling og udsatte boligområder, den såkaldte ABCD metode.

Metoden er amerikansk og tager afsæt i områdernes egne ressourcer. Pjecen omsætter tankerne til en dansk sammenhæng og beskriver en arbejdsmodel, der illustrerer, hvorledes ressourcer kan identificeres, sammenkobles og bringes i aktion.

Arbejdsmodellen omsætter i konkrete anvisninger arbejde med ressourcebaseret udvikling af lokalområder.

ABCD modellen kan eksempelvis indgå som et supplement til de øvrige aktiviteter, der foregår i udsatte boligområder.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Per Yderholm

Søger du bolig? - Klik her