4706 - Nye naturgasaftaler for "små" kunder (op til 300.000 m3 p.a.)

Der er indgået nye aftaler om indkøb af naturgas med rabat for BL's medlemmer.

Efter liberaliseringen af gasmarkedet har A/S Bolind-Handel gennemført forhandlinger med de forskellige leverandører, og der er opnået bedre indkøbspriser for den overvejende del af det samlede forbrug.

På grund af den nye konkurrencesituation har det ikke været muligt at opnå helt ensartede rabataftaler med de forskellige leverandører.

Den eneste leverandør, som har indvilget i at indgå rabataftale for helt små forbrug (under 20.000 m3 p.a.) er Statoil Gazelle (tidligere Naturgas Fyn).

Derudover er der indgået aftale med HNG Midt Nord Handel A/S og med DONG A/S.

Aftalerne giver mulighed for betaling efter den såkaldte "Erhvervstarif" i stedet for "Naturgastarif", hvilket i sig selv indebærer betydelige besparelser. Med de nye rabataftaler vil forskellen være op til kr. 1.30 pr. m3.

Priserne vil afhænge af forbruget, og forbruget opgøres pr. forbrugssted (normalt pr. ejendom/afdeling) og altså ikke som det samlede forbrug i en boligorganisation.

Leverandørerne anvender forskellige reguleringsformer ved prisfastsættelsen, men principielt indgår Rotterdam-noteringen hos alle. En sammenlignelig dagspris kan altså ændres alt efter hvilken formel, der anvendes.

I øvrigt gælder det, at
· Rabatten fremover vil være en fakturarabat, som skal fremgå direkte som "BL-rabat" eller "Bolind-rabat", uanset den forhandlede pris
· Det kan være aktuelt at oprette en ny kontrakt direkte med leverandøren.
· Tidligere ordninger med puljerabat, som beregnes via Bolind-Handel A/S, er ophørt, og rabatten fratrækkes nu direkte på den enkelte faktura.

Vi opfordrer til, at boligorganisationerne kontakter et af naturgasselskaberne og opnår sikkerhed for, at BL-rabatten altid indgår i aftalen, også selvom boligorganisationen muligvis har indgået

individuelle aftaler uden om den tidligere puljeordning. Tilslutningen til BL-aftalen vil være afgørende for muligheden for også fremover at kunne opnå gunstige aftaler i BL-regi.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen /Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her