1306 - God almen ledelse

Kommunernes Landsforening har i samarbejde med BL lavet en pjece om god almen ledelse. Pjecen indeholder en række anbefalinger til, hvordan de almene boligorganisationer, deres revisorer og det kommunale tilsyn kan arbejde med god ledelse i den almene boligsektor.

Samtidig med pjecen præsenterer BL en ny hjemmeside, som rummer flere forskellige konkrete eksempler på god almen ledelse. Eksemplerne vil forhåbentlig kunne inspirere medlemmerne til at komme i gang med at drøfte og udvikle egne konkrete redskaber og rammer for god almen ledelse i boligorganisationerne.

Eksemplerne på god almen ledelse finder du sammen med relevante links om god ledelsesskik på www.bl.dk under menupunkterne Administration eller Beboerdemokrati.

For at sikre at siden med eksempler fortsat udvikler sig og bliver ved med at være tidssvarende, vil vi opfordre jer til løbende at sende nye eksempler ind til BL. Eksemplerne skal sendes elektronisk til Dorte Hjerrild på email dhj@bl.dk

Pjecen er udarbejdet af Tænketanken for god almen ledelse, som er etableret i samarbejde mellem KL og BL. Det er desuden på Tænketankens anbefaling, at BL har oprettet denne hjemmeside.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Dorte Hjerrild

Søger du bolig? - Klik her