0906 - Elevpræmie og forsikring uden autorisation

Tag en ekstra elev - og få op til 20.000 kr.

Folketinget har vedtaget at præmiere virksomheder, der opretter ekstra praktikpladser i erhvervsuddannelse.

Præmien udbetales alene til arbejdsgivere, der i præmieringsåret har taget flere elever, end arbejdsgiveren gennemsnitligt har haft i de tre forudgående præmieringsår.

Ordningen finansieres via AER (Arbejdsgivernes ElevRefusion), der også foretager beregningerne af, om en virksomhed kan modtage tilskud. Virksomheden skal altså hverken søge om præmien eller levere oplysninger til beregning af en eventuel præmiering, idet AER's beregning foretages på grundlag af virksomhedens indbetaling til ATP.

Præmien:

Præmien udgør 20.000 kr. pr. ekstra elev i ét år.

Præmien udbetales som et éngangsbeløb pr. ekstra elev i 4. kvartal i præmieringsåret.

Præmien kan først komme til udbetaling, når prøvetiden på 3 måneder er overstået, men prøvetiden indgår i beregning af tilskuddets størrelse.

Der gives ikke præmie for de første 30 dages ekstra elevbeskæftigelse, hvilket betyder, at det udbetalte beløb i realiteten bliver lidt mindre end 20.000 kr.

Hvilke typer af uddannelsesaftaler præmieres?
De erhvervsuddannelser, som er omfattet af en uddannelsesaftale mellem elev og virksomhed, berettiger til praktikpladspræmien - når der altså er tale om en ekstra praktikplads. Det drejer sig hermed om følgende aftaletyper:

    • Ordinære uddannelsesaftaler
    • Restuddannelsesaftaler
    • Ordinære kombinationsaftaler
    • Korte uddannelsesaftaler
    • Delaftaler med elever i skolepraktik

Beregning af præmien: 
Beregning af, om en virksomhed modtager præmie, foretages af AER, og som nævnt tidligere kræver det hverken, at virksomheden søger om tilskud eller afgiver særlige oplysninger.

Præmien finansieres gennem alle arbejdsgiveres indbetaling til AER, og af den grund vil bidraget til AER stige fra 1.480 kr. til 1.620 kr. med virkning fra 2006.

For boligorganisationerne er det specielt elever inden for ejendomsserviceteknikeruddannelsen og elever inden for det administrative område, der vil være relevante.
 
Arbejde uden autorisation: 
BL har tidligere udsendt materiale vedrørende arbejder, der ikke kræver autorisation (BL-info nr. 37, 2002 og BL-info nr. 61, 2005).

For en god ordens skyld gentager vi, at ansvaret for eventuel overtrædelse af denne type arbejder påhviler den person (eksempelvis ejendomsfunktionæren), der konkret har udført arbejdet.

Boligorganisationen bør derfor tage højde for denne eventuelle erstatning over for tredjemand i organisationens erhvervsansvarsforsikring.
 
Med venlig hilsen
 
Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her