0506 - Tilskud til ombygning af almene ungdoms- og familieboliger til almene ældreboliger

Som en del af satspuljeaftalen for 2005 blev der afsat en pulje på 17,5 mill.kr., hvorfra boligorganisationerne nu kan søge om engangstilskud på maksimalt 250.000 kr. pr. bolig til ombygning af familieboliger eller ungdomsboliger til at opfylde almenboliglovens og arbejdsmiljø lovgivningens krav til indretning af ældre- og handicapboliger.

./. Fristen for ansøgning til puljen er den 15. februar 2006, og i vedlagte brev fra Socialministeriet til de almene boligorganisationer fremgår de nærmere betingelser omkring administrationen af puljen.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsenbilag0506

Søger du bolig? - Klik her