0206 - Tærskelværdier for perioden 1.1. 2006 - 31.12 2007

Almene boligorganisationer er omfattet af EU's udbudsregler for så vidt angår bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser og indkøb, når værdien af aktiviteterne overstiger en såkaldt tærskelværdi.

Kommissionen har fastsat tærskelværdierne for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2007 som følger:

A. Tjenesteydelser og indkøb kr. 1.570.203
B.  eltjenesteydelser kr. 595.338
C. Byggeri og anlæg kr. 39.277.401

Tærskelværdierne er ekskl. moms.

Det bemærkes, at de nugældende tærskelværdier nævnt under A og C er lavere end for sidste periode, fordi omregning til danske kr. i disse tilfælde er sket fra den særlige valuta SDR, som er en kurv af valutaer, hvor den amerikanske dollar har stor vægt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Konkurrencestyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, tlf. 7226 8000.

Med venlig hilsen

p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her