0106 - Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2005

 

Nr.: Dato: Emne:
     
0105 13. januar Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2004
0205 13. januar Ejendomsfunktionærer og alkoholpolitik
0305 20. januar Vejledning om salg af almene boliger
0405 20. januar Boligydelse og Boligsikring 2005 / Lån til indskud 2005
0505 3. februar Trykt vejledning om forsøg med salg
0605 11. februar Moms og lønsumsafgift
0705 17. februar Almene boligdage - indkaldelse af forslag
0805 1. marts Lægdommere
0905 10. marts Ungdomsboligbidrag
1005 17. marts Moms og lønsumsafgift
1105 17. marts BL Lovportal - hele lovgrundlaget samlet ét sted
1205 17. marts Ny hjemmeside
1305 7. april Mønsteroverenskomsten 2005
1405 7. april Moms og lønsumsafgift
1505 7. april Tilmelding til rammeaftaler
1605 14. april Samarbejdsaftale med forsikringsmæglere
1705 14. april Statistiske nøgletal
1805 15. april Moms og lønsumsafgift
1905 21. april Mønsteroverenskomsten 2005
2005 21. april Almene boligdage - program og tilmelding
2105 28. april Lønstatistik 2004 for ejendomsfunktionærer
2205 28. april Rettelse i udsendt løntabel
2305 10. maj Tryghed i boligområdet - handlingsplan
2405 12. maj Ny lovgivning mod ghettoisering og om udvidet råderet
2505 12. maj Momssagen - registrering af afdelinger i CVR
2605 13. maj Momssagen - registrering af afdelinger i CVR
2705 19. maj Mønsteroverenskomsten 2005-2007
2805 24. maj Henlæggelse til dispositionsfond
2905 24. maj Moms - Utilstedelig rådgivning fra PWC
3005 2. juni Byggeskadefondens Årsberetning 2004
3105 2. juni Almene Boligdage - workshops og ekskursioner
3205 9. juni Ny lovgivning om sygefravær m.m.
3305 9. juni Forvaltningskonference, 23.-24. august 2005
3405 17. juni Moms og lønsumsafgift - opsamling
3505 17. juni BL's beretning og årsrapport 2004
3605 22. juni Konsekvensrettelser på boligområdet som følge af kommunalreformen
3705 23. juni Ny Portal for ledige boliger
3805 30. juni Den nye Mønsteroverenskomst 2005-2007
3905 7. juli Ledningsejeres pligt til at indberette deres interesseområde for ledninger
4005 7. juli BL tilbyder nye ydelser
4105 7. juli Bestyrelsesvederlag for ejendomme i drift
4205 15. juli Bekendtgørelse om drift af almene boliger
4305 28. juli Moms- og lønsum, eventuel "0-sumsopgørelse"
4405 11. august Konference om god almen ledelse
4505 11. august Aktuelle adresser mv. på www.bl.dk
4605 18. august Ny lov om indhentning af tilbud i bygge-anlægssektoren
4705 18. august VVS kartellet
4805 25. august Regulering af maksimumhuslejen for 2006
4905 25. august Moms og lønsumsafgift, nyt om kommende retssager
5005 26. august Pressemeddelelser fra BL om finanslovsforslag
5105 1. september Statistik januar 2005
5205 1. september Børneattest
5305 8. september Aftrapning af rentesikring
5405 16. september LER - Ledningsejerregietret
5505 16. september Råderet - pjece om nye regler
5605 13. oktober Den nye arbejdsmiljøreform
5705 13. oktober Stillingsopslag på BL's hjemmeside
5805 17. oktober Nyt om moms og lønsumsafgift - flyttesyn m.v.
5905 20 oktober Lov om information og høring af medarbejdere
6005 24. oktober Forhandlinger om Landsbyggefondens økonomi m.v.
6105 27. oktober Arbejde uden autorisation
6205 10. november Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr
6305 11. november Boligforliget
6405 17. november Underskriftsindsamlinger
6505 1. december Maksimumsbeløb for 2006
6605 1. december Offentliggørelse af VVS-branchens sortbøger
6705 19. december Ny energimærkning og tillæg til bygningsreglement
6805 20. december Statistik 2006
6905 20. december Medlemskontingent 2006


Med venlig hilsen

Gert Nielsen

Søger du bolig? - Klik her