5405 - LER - Ledningsejerregistret

Som omtalt i BL Informerer nr. 39 den 7. juli 2005 er der etableret et nyt register for ledningsejere.

Vedlagt fremsendes orientering fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om boligorganisationernes indberetning til dette register.

Det fremgår bl.a., at indberetning skal være foretaget inden 1. september 2005, og at der er bødestraf for at undlade indberetning. Loven er vedtaget umiddelbart før sommerferien, og der har været meget begrænset tid til at opfylde de nye krav. BL har anmodet om at boligorganisationerne imødekommes en forlænget frist. Det har styrelsen ikke mulighed for, da fristen er fastsat i loven. Men det er tilkendegivet, at man vil have forståelse for at fristen kan være vanskelig at overholde, og at det ikke er hensigten straks at fare ud med bødeblokken.

Etableringen af et ledningsregister indebærer på sigt umiddelbare fordele for boligorganisationen som bygningsejer, og vi gør særligt opmærksom på muligheden for en registrering af hele ejendommen, hvis mere præcise placeringer ikke kan angives.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

 

Søger du bolig? - Klik her