4905 - Nyt om de kommende retssager vedr. moms og lønsums-afgift

De første 2 prøvesager om afdelingernes afgiftsmæssige selvstændighed er nu blevet indbragt for Landsskatteretten. Den ene sag vedrører moms eller ej på byggesagshonorarer for egne afdelinger (sagen føres for BL og Slagelse Boligselskab), medens den anden vedrører pligt eller ej til at betale lønsumsafgift for at administrere egne ejendomme/afdelinger. Denne sag føres for BL og Albertslund Boligselskab.

I den førstnævnte sag har Landsskatteretten imidlertid allerede meddelt, at sagsbehandlings-tiden må forventes at blive på ½-1 år, og at den endda kan blive længere. Vores advokat, Eigil Lego Andersen, vil naturligvis forsøge at få disse principielle sager fremmet mest muligt. Hvis Landsskatteretten ikke har afgjort sagen/sagerne inden for det første ½ år, er der dog mulighed for straks at indbringe sagen/sagerne direkte for domstolene, og det vil i disse sager sige for Østre Landsret. Dette vil vi i givet fald gøre, og dette må anses for det mest sandsynlige udfald p.g.a. et meget stort aktuelt sagspres på Landsskatteretten.

Vi vil snarest vende tilbage med yderligere oplysninger.

 

Med venlig hilsen

 

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her