4805 - Regulering af maksimumhuslejen for 2006

Maksimumhuslejen reguleres for 2006. Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

Uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres, skal der foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2005, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2006. Det centralt aftalte funktionstillæg indgår ikke længere i beregningsgrundlaget, hvilket for 2006 medfører et mindre fald i maksimumhuslejen i forhold til 2005.

Maksimumhuslejen: Pr. 1. januar 2006:
Lønområde 1: 388 kr. - pr. kvm.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her