4705 - VVS kartellet

I begyndelsen af august bragte Berlingske Tidende en forsidehistorie om et omfattende VVS-kartel, og straks herefter indledte Konkurrencestyrelsen sine undersøgelser.

Hvis undersøgelserne viser, at dele af VVS-branchen har indgået i et kartel, kan konsekvensen for den almene sektor være, at der er betalt for meget for VVS-arbejder. I det følgende rede-gøres for, hvad den almene sektor kan gøre i forhold til evt. erstatningssager mod VVS-firmaer, og hvornår dette i givet fald skal gøres.

Status lige nu er, at Konkurrencestyrelsen er i gang med sine undersøgelser og inddrager bagmandspolitiet, hvis der vurderes at være grundlag for at sigte firmaer for overtrædelse af konkurrenceloven og/eller straffeloven. Af efterforskningsmæssige grunde vil styrelsen ikke oplyse noget om undersøgelserne, heller ikke hvilke firmaer der er fokus på.

På nuværende tidspunkt kan en almen boligorganisation således ikke støtte en retssag om overpriser mod en VVS-leverandør på Konkurrencestyrelsens undersøgelser, og det må som udgangspunkt vurderes at være meget vanskeligt at opnå erstatning bl.a. af bevismæssige grunde.

Hvis Konkurrencestyrelsen på baggrund af sine undersøgelser overgiver sagen til bagmandspolitiet, og der rejses tiltale og fældes dom mod en række firmaer, medens andre firmaer måske vælger at indgå frivilligt forlig om en bøde, vil der være et anderledes solidt grundlag for at anlægge retssag om erstatning for overpriser.

Derfor må det på nuværende tidspunkt og på det foreliggende grundlag anbefales, at de almene boligorganisationer først rejser sag(er) om erstatning for overpriser, hvis der vedtages bøder eller falder dom for konkurrencebegrænsende adfærd. På nuværende tidspunkt kan der ikke siges noget sikkert om tidsperspektivet.

Når og hvis der falder bøder eller dom for karteldannelse i VVS-branchen, vil BL vende tilbage med en vurdering af den mest hensigtsmæssige måde, hvorpå evt. erstatningssager kan føres.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her