4405 - Konference om god almen ledelse

Som tidligere meddelt har Landsbyggefonden givet tilsagn om støtte til udarbejdelse af normer for god almen ledelse. Opgaven varetages praktisk af KL's sekretariat. Der er nedsat en "Tænketank" med repræsentanter fra kommuner og boligorganisationer, som har de grundlæggende drøftelser om metoder og indhold, og som har medvirket ved udformning af de spørgsmål, der har været stillet til en række repræsentanter fra kommuner og boligorganisationer.

Arbejdet med formuleringer af elementer i God Almen Ledelse er nu så fremskredet, at der er behov for at præsentere og afprøve nogle af synspunkterne over for boligorganisationer, kommunale repræsentanter og revisorer.

Der indbydes derfor til en konference i Odense Congress Center, mandag den 3. oktober 2005 kl. 09.30 - 15.30. Målgruppen er direktører, forretningsførere og medlemmer af organisationsbestyrelser.

 Konferencen arrangeres af KL, og BL's sekretariat varetager den praktiske registrering af tilmeldinger, opkrævning af deltagerafgift m.v.

Der vedlægges program, beskrivelse af temagrupper og tilmeldingsblanket m.m.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her