4305 - Moms og lønsumsafgift - husk eventuel "0-indberetning" til Told og Skat

Efter næsten alle afdelinger nu har fået eget CVR-nr. for indberetning og betaling af kildeskat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP, vil medlemmerne modtage et girokort for hver afdelingsregistrering, hvor Told og Skat forventer indbetalinger for de personer (ejendomsfunktionærer), der er ansat i de pågældende afdelinger.

Hvis der imidlertidig ikke har været nogen ansat i en eller flere af de således registrerede afdelinger i den pågældende periode, skal medlemmerne alligevel indberette dette med en såkaldt "0-angivelse". Glemmer man dette koster det ca. 1.300 kr. i bøde pr. gang.

Har man fået registreret afdelinger, hvor der ikke er eller skal ansættes nogen, og der dermed hverken er eller kommer nogen lønudgift, kan medlemmerne naturligvis afmelde CVR-registreringen igen. Dette kan ske ved hjælp af en såkaldt "ophørsblanket", som kan hentes på virk.dk, (Erhvervs- og Selskabsstyrelsens særlige hjemmeside for virksomheder).

Med venlig hilsen

Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her