4205 - Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Til medlemmernes orientering fremsendes hoslagt Socialministeriet bekendtgørelse nr. 627 af 23. juni 2005 om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelsen er en sammenskrivning af den hidtidige bekendtgørelse med senere ændringer og erstatter således bekendtgørelse nr. 1103 af 13. december 2000 om drift af almene boliger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1191 af 17. december 2002 og bekendtgørelse nr. 1199 af 19. december 2003.

Desuden gennemfører bekendtgørelsen lov nr. 330 af 18. maj 2005 (Nyetablering af selvejende almene ungdomsboliginstitutioner m.v.), ligesom der er foretaget et par mindre ændringer i øvrigt, herunder om øget råderet.

Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 7. juli 2005.

Der vedlægges endvidere en påmindelse om Lovgivningskurset d. 5.-7. september 2005. Bemærk at sidste frist for tilmelding allerede er d. 5. august 2005.

 

Med venlig hilsen

p.f.v.

 

Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her