3805 - Den nye Mønsteroverenskomst 2005-2007

Som hidtil er der tale om en tiltrædelsesoverenskomst. Det betyder i praksis, at boligorganisationerne selv skal vedtage overenskomstens indhold i organisationsbestyrelsen, og endelig aftale skal indgås imellem boligorganisationen og Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning.

Herudover stiller den nye overenskomst krav om, at der skal være færdigforhandlet en lokalaftale inden for 3 måneder fra den 1. marts 2005 med udmøntning af 0,5% til tillæg. Da BL's medlemmer først fik kendskab til indholdet af overenskomsten i april ved udsendelse af papirudgave og tillige af hensyn til sommerferieperioden, er fristen for en færdigforhandlet lokalaftale udskudt til 1. september 2005.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her