3605 - Konsekvensrettelser på boligområdet som følge af kommunalreformen

Hoslagt fremsendes til orientering Socialministeriets orienteringsskrivelse med bilag (det vedtagne lovforslag L40) til kommuner og amtskommuner i anledning af, at Folketinget den 16. juni 2005 vedtog forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om fremme af privat udlejningsbyggeri og forskellige andre love.

Der er tale om konsekvensrettelser som følge af, at der efter kommunalreformen ikke længere vil være amtskommuner. Lovændringen omhandler i hovedtræk de amtskommunale almene ældreboliger til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Disse ældreboliger overføres som udgangspunkt til regionerne pr. 1. januar 2007.

Efter kommunalreformen vil det fremover være kommunalbestyrelsen der træffer beslutning om etablering af nye almene ældreboliger, og som har anvisningsretten til de omhandlede almene ældreboliger.


Med venlig hilsen

p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbølbl 3605 Bilag L40

Søger du bolig? - Klik her