3505 - BL's beretning og årsrapport 2004

Vedlagt fremsender vi til medlemmernes orientering den skriftlige beretning til BL's repræsentantskabsmøde 7. juni 2005 samt årsrapporten for 2004, som blev godkendt  på dette møde.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen

Søger du bolig? - Klik her