3305 - Forvaltningskonference 23.-24. august 2005

Vedlagt fremsendes det foreløbige program for Forvaltningskonferencen 2005.

Programmet er foreløbigt, da der på nuværende tidspunkt ikke er endelige aftaler med oplægsholdere på alle programpunkter.

Målgruppen for konferencen er fortsat direktører, forretningsførere og andre med lignende administrative ledelsesfunktioner (sidstnævnte kun i større boligorganisationer).

Tilrettelæggelsen af Forvaltningskonferencen foregår fra BLs Århuskontor - tilmeldinger skal derfor sendes til Århus, ligesom andre henvendelser om forvaltningskonferencen også kan rettes til Århus-kontoret.

Der vedlægges tilmeldingsliste.

BL udsender bekræftelse på deltagelse og opkrævning af deltagerafgift.
Tilmeldingen er bindende når bekræftelse på deltagelse er modtaget i boligorganisationen.

Endeligt program udsendes primo august.


Venlig hilsen
  
Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her