3105 - Almene Boligdage - workshops og ekskursioner

Med BL Informerer nr. 20 udsendte vi en beskrivelse af BLs nye tiltag, Almene Boligdage, hvori vi præsenterede det overordnede program for dagene. Endvidere var der vedlagt tilmeldingsskemaer og mulighed for at booke hotelværelser.

I vedlagte katalog følger en beskrivelse af de workshops og ekskursioner, der er mulighed for at tilmelde sig. Det er nu op til de enkelte deltagere at sammensætte det program, de ønsker at deltage i.

Vedrørende det vedlagte tilmeldingsskema skal vi gøre opmærksom på, at der kun må benyttes ét skema pr. person, og der må kun påføres én person pr. skema.

Yderligere kataloger og tilmeldingsskemaer kan hentes på BLs hjemmeside.

Personer, der allerede er tilmeldt Almene Boligdage med navn og adresse, vil i næste uge få tilsendt katalog og tilmeldingsskema direkte på den oplyste adresse. Såfremt boligorganisationen har tilmeldt deltagere, men ikke oplyst disses navne og adresser, skal man selv sørge for kopiering og udsendelse af vedlagte materiale til disse personer.

Frist for tilmeldelse til workshops og ekskursioner er fredag den 12. august 2005.

Senest 2 uger før afholdelse af Almene Boligdage, tilsendes hver enkelt deltager oversigt over de aktiviteter man er tildelt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til medarbejdere i ekstern organisation i Århus eller København.


Med venlig hilsen

Søren Thomassen

Søger du bolig? - Klik her