2705 - Mønsteroverenskomsten 2005-2007

Til orientering kan vi meddele, at Mønsteroverenskomsten for ejendomsfunktionærerne blev vedtaget, torsdag den 12. maj 2005. Ved urafstemningen stemte 53% for og 47% imod.

Da forhandlingsresultatet tidligere er godkendt af BLs bestyrelse ved bemyndigelse til forretningsudvalget, er Mønsteroverenskomsten, som vi udsendte med BL-informerer nr. 19/2005 nu tiltrådt.

Overenskomsten vil nu blive trykt, og sammen med udsendelsen vil vi nærmere redegøre for den fortsatte procedure med tiltrædelse i boligorganisationerne og forhandlinger om lokalaftaler mv.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her