2105 - Lønstatistik 2004 for ejendomsfunktionærer

Hermed fremsendes den årlige lønstatistik for ejendomsfunktionærer i den almene sektor. Det er andet år, vi udsender statistikken, og vi vil i denne forbindelse endnu engang sige tak til de mange boligorganisationer, der har bidraget med at få udarbejdet statistikken.Lønstatistikken 2004 består som sidste år af en række generelle tabeller, der omfatter alle ejendomsfunktionærer. Disse tabeller omhandler løn, alder, køn, anciennitet m.m. Herefter følger specifikke lønoplysinger m.m. om de enkelte stillingskategorier: gårdmænd, varmemestre, ejendomsmedhjælpere og ejendomsserviceteknikere.Som eksempler kan nævnes, at der i tabellerne 9 og 15 er beregnet procentvise stigninger fra 2003 til 2004 i månedslønnen med og uden pensionsbidrag, og tabellerne 14, 15 og 16 viser lønudviklingen inden for BL-kredsene. På samme måde kan lønudviklingen ses inden for de enkelte stillingsgrupper.Lønstatistikmaterialet viser i øvrigt, at 33% af ejendomsfunktionærerne får både funktions- og kvalifikationstillæg, mens 48% får ét af tillæggene. Det vil sige, at 19% ikke oppebærer noget lokalt aftalt tillæg. Tillæggene har et gennemsnit på ca. 400 kr. pr. måned (tabel 7). Varmemestrerne opnår de højeste lokale tillæg på både funktions- og kvalifikationstillæg (tabel 10).Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem BL og UNI•C, Statistik & Analyse. BL har stået for kommunikationen med boligorganisationerne, udsendelse af brev, vejledninger mv., mens UNI•C har stået for modtagelse af lønfilerne, etablering af løndatabasen, den statistiske bearbejdning af materialet, tabelfremstilling og udarbejdelse af denne tabelrapport.Undersøgelsen er i 2004 blevet tilrettelagt lidt anderledes end sidste år, og det skyldes, at vi efter at have evalueret 2003-undersøgelsen fandt, at der var mulighed for at forbedre lønundersøgelsen på nogle områder.I år er samtlige lønoplysninger om ejendomsfunktionærer ansat i boligorganisationer organiseret i BL derfor blevet indhentet centralt fra de enkelte boligorganisationers lønsystemer. De enkelte boligorganisationer modtog oktober 2004 en diskette med en tom lønfil og en vejledning om, hvordan lønoplysningerne skulle indtastes/organiseres.Næste lønstatistik for 2005 vil fortsat tage udgangspunkt i november måned i år, men vi vil selvfølgelig informere boligorganisationerne, når tiden sig nærmer.Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

 

Søger du bolig? - Klik her