2005 - Almene boligdage - program og tilmelding

Der åbnes nu for tilmeldinger til Almene Boligdage, der afvikles i Århus 9. - 10. september 2005.I vedlagte pjece beskrives arrangementet. Flere pjecer kan rekvireres i sekretariatet, og de kan hentes/læses på BLs hjemmeside.Deltagerkredsen er alle valgte og ansatte i den almene sektor. Der er en deltagerbegrænsning på ca. 1.400 deltagere, så det kan blive nødvendigt at begrænse tilmeldingerne. Hvis der melder sig flere, end der er plads til, vil der blive foretaget en fordeling i forhold til boligorganisationernes størrelse, så alle kan deltage i et rimeligt omfang.Der vedlægges også en bestillingsliste til hotelværelser. Hotelbestillinger foretages direkte igennem KongresKompagniet. BL har opnået en rabatpris for deltagerne, men derudover har BL ikke noget at gøre med hotelaftalerne.De tilmeldte deltagere skal vælge imellem forskellige workshops og udflugter, de gerne vil deltage i. Tilmeldinger til workshops og udflugter vil først ske på et senere tidspunkt.

Tilmeldingsfristen er fastsat til den 12. august 2005. Der er mulighed for at foretage tilmeldinger uden angivelse af deltagernavn. I så tilfælde skal navn påføres, når vi indbyder de tilmeldte til at vælge workshops.

 

Ved tilmeldinger kan boligorganisationen anvende de sædvanlige blanketter til kursus m.v., og boligorganisationer med adgangskode til tilmeldinger via internettet kan anvende denne.

 

I lighed med tilmeldinger til kursus kan boligorganisationen oplyse navn og adresse på den/de tilmeldte. Så vil vi skrive direkte til deltagerne. Hvis der kun oplyses navne eller antal på deltagere, vil den supplerende information blive fremsendt til boligorganisationen m.h.p. videreforsendelse til de tilmeldte.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til medarbejdere i ekstern organisation i Århus eller København.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her