1805 - Moms og lønsumsafgift - advarsel mod såkaldt fællesregistrering i forbindelse med overførelsen af ejendomsfunktionærer

Da vi netop er blevet opmærksomme på, at nogle af medlemmerne - bl.a. gennem deres revisionsfirma - er blevet anbefalet at søge den regionale Told- og Skattemyndighed om såkaldt fællesregistrering i forbindelse med overførslen af ejendomsfunktionærerne fra boligorganisation til afdeling(er), må vi nødvendigvis kraftigt advare medlemmerne mod at følge sådanne råd.

 

Efter skatte- og afgiftslovgivningen forudsætter en sådan fællesregistrering for det første, at der består et økonomisk fællesskab mellem de pågældende, selvstændigt registrerede arbejdsgivere, og for det andet gives tilladelsen kun, hvis alle virksomhederne/arbejdsgiverne underskriver en erklæring om solidarisk hæftelse for de beløb, der trækkes i A-skat og bidrag (bl.a. AM-bidrag). Under den gældende almene boliglovgivning kan ingen af disse betingelser normalt opfyldes, og det vil derfor være ulovligt/i strid med lovgivningen om almene boliger m.v. at lade afdelingerne fællesregistrere.

 

BL og vore rådgivere har naturligvis for længe siden overvejet sådanne og lignende eventuelle mulige administrative lettelser for medlemmerne, men efter grundige overvejelser og juridiske undersøgelser og vurderinger, må vi fastholde, at dette ikke er en mulig vej for medlemmerne, og derfor er fællesregistrering slet ikke omtalt i det hidtil udsendte BL-materiale.

 

På denne alvorlige baggrund må vi endnu engang kraftigt opfordre alle medlemmerne til nøje at følge vore vejledninger og anvisninger, og enhver fravigelse bør på forhånd drøftes med os.

 

Eventuelle spørgsmål m.v. bør derfor i denne sag alene rettes til Preben Mathiesen, som står for koordineringen af de mange spørgsmål og svar, som selvsagt opstår i sagen.

 


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her