1605 - Samarbejdsaftale med forsikringsmæglere

For ca. 10 år siden indgik BL en samarbejdsaftale med de 2 forsikringsmæglervirksomheder Bækmark & Kvist og Willis A/S og Bolind Handel A/S om rådgivning på forsikringsområdet af BLs medlemmer.Der er siden sket væsentlige ændringer, dels i lovgivningen, dels i samarbejdsformerne mellem forsikringsselskaberne og forsikringsmæglerne.Tidligere blev mæglernes betaling dækket af forsikringsselskaberne. Nu er det mere almindeligt, at forsikringsselskaberne tilbyder en pris på selve forsikringsdækningen, og kunden selv betaler forsikringsmægleren. Hermed er vederlaget til forsikringsmæglerne blevet mere synligt. I den oprindelige BL-aftale var der også indeholdt vilkår for vederlaget til mæglerne.

 

Efter nye konkurrenceretlige krav må der ikke træffes faste aftaler om størrelsen på vederlag m.v. Der er nu angivet nogle %-satser, der anvendes som grundlag for beregning af salæret. Større boligorganisationer og boligorganisationer, der udbyder forsikringsopgaver i fællesskab, vil have mulighed for at opnå mere gunstige vilkår på såvel forsikringspræmien som på mæglerhonoraret.Som følge af de lovgivningsmæssige og markedsmæssige ændringer er der indgået en fornyet aftale mellem de oprindelige aftalepartnere og et nyt koncept for mæglermandat (boligorganisationens bemyndigelse til forsikringsrådgiver om at indhente tilbud på forsikringsdækningen). vedlægges til orientering.Det skal tilføjes, at det oprindelige grundlag for samarbejde mellem BL og to mæglervirksomheder var et erkendt behov for professionel medvirken ved boligorganisationernes håndtering af forsikringsopgaverne, herunder kravene om indhentning af tilbud efter EU's udbudsregler. Samarbejdet med netop disse mæglervirksomheder indebærer for BLs medlemmer fordele ved indgående branchekendskab, og at eventuelle problemer i samarbejdet imellem mæglervirksomhed og boligorganisation kan tages op i samarbejdsorgan imellem aftaleparterne. Men det skal også gentages fra den oprindelige præsentation af samarbejdet, at det afgørende for boligorganisationerne er, at der søges faglig assistance ved løsningen af forsikringsopgaver, og at der opnås betydelige besparelser og bedre vilkår på forsikringsdækningen ved de professionelle udbud.Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her