1505 - Tilmelding til rammeaftaler

Hovedindholdet i forsøget er, at socialministeren for at fremme produktiviteten og effektiviteten i byggeriet kan udbyde større rammeaftaler til opførelse af nye, almene familie- og ældreboliger på vegne af de almene boligorganisationer, der melder sig til forsøget.

 

Hver rammeaftale vil beskrive en fast pris og en fast kvalitet af et byggekoncept. Boligorganisationerne kan efterfølgende benytte aftalerne i en periode på op til fire år, når de bygger nye boliger.

 

Socialministeren samler således et antal almene boligorganisationer, der efterspørger byggekoncepter og skaber samtidig mulighed for, at private leverandører af boligbyggeri udbyder byggekoncepter. Grundtanken er, at en samling af efterspørgslen vil give leverandørerne et større incitament til at tilbyde attraktive byggekoncepter til en lavere pris.

 

Det vil være et krav til de bydende leverandører, at de kan tilbyde et byggeri, som er væsentligt billigere end normalt. Lige så vigtigt et krav vil det være, at byggekonceptet/boligerne er af en god kvalitet, har et godt arkitektonisk udtryk og er så fleksibelt, at de enkelte boligorganisationer kan tilpasse koncepterne til deres egne og lokale ønsker i de forskellige kommuner rundt om i landet.

 

Vedlagt følger et skema, hvor den enkelte boligorganisation kan tilmelde sig forsøget med rammeaftaler. Det skal understreges, at en tilmelding ikke binder en boligorganisation til at aftage en bestemt mængde byggeri. Men omvendt kan en boligorganisation ikke benytte tilbudet i rammeaftalerne på et senere tidspunkt, hvis den ikke tilmelder sig nu.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her