1405 - Moms og lønsumsafgift

Under henvisning til de 2 seneste BL-Informerer om dette emne, nr. 6 af 11. februar 2005 og nr. 10. af 17. marts 2005, vedlægges i denne omgang følgende vejledninger m.v.

1. Vejledning om overførelse af ejendomsfunktionærer fra boligorganisation til afdeling med tilhørende breve til de allerede ansatte ejendomsfunktionærer

2. En administrativ vejledning vedrørende den fremtidige lønudbetaling m.v. for så vidt angår ejendomsfunktionærerne


3. Vejledning om tilbagesøgning af lønsumsafgift

 

Den bebudede vejledning om registrering af de enkelte afdelinger med egne CVR-/SE-numre er færdig, men vi har fundet det rigtigst at afvente Erhvervs- og Selskabsstyrelsens eventuelle bemærkninger for at sikre et så glat forløb som muligt af de mange registreringer, der bliver tale om.

 

Landsforeningen er naturligvis klar over og meget opmærksom på de administrative vanskeligheder og det besvær og merarbejde, som alt dette vil føre til i de enkelte boligorganisationer og hos administrationerne. Men da det som tidligere oplyst drejer sig om at spare meget store millionbeløb for vore beboere, har BL og medlemmerne reelt ikke andre muligheder. Vi skal endnu en gang erindre om, at BL bestrider Told og Skats cirkulære, og at der vil blive ført sag herom, men en sådan sag har ikke opsættende virkning, og derfor det aktuelle besvær.

 

Vi håber derfor, at medlemmerne trods alt besværet vil tage imod disse mange yderligere papirer og anvisninger i den rette ånd, og vi og vore rådgivere har bestræbt os på at gøre materialet så brugervenligt som muligt.

 

På baggrund af sagens store betydning skal vi stærkt opfordre medlemmerne til nøje at følge disse vejledninger m.v.

 

Det tilføjes, at BL har orienteret Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL) om den forestående overførelse af ejendomsfunktionærerne til afdelingerne.

 

Vi vender hurtigst muligt tilbage til registreringsvejledningen m.v., og vi vil selvsagt informere igen, når der i øvrigt er nyt i sagen.

 

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her