1105 - BL Lovportal - hele lovgrundlaget samlet ét sted

Sideløbende med udvikling af en ny hjemmeside for BL har vi i samarbejde med Schultz Information udviklet BL-Lovportalen.BL-Lovportalen er en internetside, hvor man kan få svar på alle juridiske spørgsmål, der opstår ved opførelse og administration af almene boliger. Lovportalen er altid opdateret, og lovteksterne suppleres med vejledninger og BL-Informerer, så informationerne er så komplette som muligt.BL-Lovportalen giver nem adgang til:


· Alle love, lovforslag og tilhørende forskrifter på boligområdet
· Domme og afgørelser
· Nyhedsbrevene "BL informerer" og "Landsbyggefonden orienterer"
· Forretningsgange for en boligorganisation
· Diverse vedligeholdelsesreglementer, aktuelle satser mm. Dokumenterne findes via den logiske emnestruktur, alfabetiske og kronologiske oversigter, eller ved brug af søgesystemet.Ugens nyheder
Når man logger på, kommer de seneste nyheder: Domme, love, lovbekendtgørelser og anordninger, lovforslag, bekendtgørelser, cirkulærer mv.Baggrund for løsningen
BL-Lovportalen er anden generation af LovText Boligorganisation. Formålet med løsningen er at sikre medlemmerne en komplet og aktuel tilgang til lovstof, bekendtgørelser, cirkulærer, domme og kendelser. Ved at gøre løsningen internetbaseret vil oplysningerne altid være ajour. Det er ikke nødvendigt at vente på trykt udgave eller ny CD-rom.Prøveabonnement
BL-Lovportalen er delvist brugerfinansieret. Der opkræves en abonnementspris hos brugerne. Da BL medvirker ved udvikling og ajourføring af BL-Lovportalen, opnår BL's medlemmer en rabat. De medlemmer, som abonnerede på LovText Boligorganisation har allerede stiftet bekendtskab med portalen. Alle øvrige medlemmer kan i en måned gratis afprøve BL-lovportalen på følgende måde:


Gå ind via BL's hjemmeside (www.bl.dk) eller direkte www.bl-lovportalen.dk


Indtast brugernavn: bllov1 og password: infoweb

 

Abonnement
Et årsabonnement koster for medlemmer af BL kr. 4.000 og kr. 1.495 pr. ekstra samtidig bruger. For ikke-medlemmer er prisen kr. 5.000 for første brugerlicens og kr. 1.695 pr. ekstra samtidig bruger.Abonnement kan tegnes hos Schultz Information på telefon 43 22 73 77 eller ved mail: salg@schultz.dk
Vi håber, at BL-Lovportalen vil lette administrationerne i det daglige arbejde.Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her