1005 - Moms og lønsumsafgift

I fortsættelse af BL-Informerer nr. 6 af 11. februar 2005 kan vi nu meddele følgende:I uge 14 påregner vi torsdag den 7. april 2005 at udsende yderligere vejledninger og anvisninger om


- ejendomsfunktionærernes fremtidige ansættelsesforhold m.v., hvor ledelsesretten i kraft af den gældende lovgivning naturligvis fortsat skal ligge hos boligorganisationen


- registrering af de enkelte afdelinger med egne CVR-/SE-numre i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen m.v.


- den fremtidige lønudbetaling, indeholdelse af kildeskat, ATP m.v. samt kontering/bogføring f.s.v.a. ejendomsfunktionærerne samt


- tilbagesøgning/tilbagebetaling af for meget/fejlagtigt betalt moms og lønsumsafgift både tilbage og fremefter i tid.Flere af disse forhold kræver forhåndskontakt til og drøftelser med forskellige centrale myndigheder, hvilket BL og BL's rådgivere er i gang med. Vi må bl.a. derfor opfordre medlemmerne til at afvente disse nærmere anvisninger. Vi ved, at mange spørgsmål trænger sig på i anledning af Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 2005-08 af 22. februar 2005, men adskillige forhold, herunder juridiske, skal nødvendigvis undersøges og afklares nærmere, før der kan svares ordentligt.Af samme årsag påregner vi tillige at lægge spørgsmål og svar omkring dette emne på BL's hjemmeside, men dette sker dog først efter udarbejdelsen af de nævnte anvisninger.Vi beklager meget alle de problemer, cirkulæret skaber af praktisk og administrativ karakter, men vi og vore rådgivere arbejder for at hjælpe medlemmerne lettest muligt igennem besværlighederne. Vi beder samtidig om medlemmernes forståelse for, at vi nødvendigvis må sikre, at vores vejledning er holdbar i enhver henseende, da meget store beløb er på spil. Endelig skal vi for god ordens skyld gentage, at BL anfægter Told- og Skattestyrelsens afgørelse, og at BL vil søge den omstødt via Landsskatteretten og om nødvendigt ved anlæggelse af en egentlig retssag.Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her