0905 - Ungdomsboligbidrag i 2004 og 2005

I forbindelse med de ændrede finansieringsregler for almene ungdomsboliger fra 1. januar 1997 blev der indført et særligt ungdomsboligbidrag som kompensation herfor. Bestemmelserne om ungdomsboligbidraget findes i §§ 135-139 i lov om almene boliger og i § 62 i støttebekendt-gørelsen.For tilsagn i 1997 udgjorde ungdomsboligbidraget kr. 3.600 årligt pr. tilskudsenhed.For tilsagn siden 1998 er ungdomsboligbidraget blevet fastsat til et årligt beløb pr. m2 brutto-etageareal.Ungdomsboligbidraget reguleres en gang årligt pr. 1. januar med 75 % af stigningen i nettoprisindekset, opgjort for en 12 måneders periode sluttende i maj måned det foregående år.Ungdomsboligbidragets størrelse for udbetalingsårene 2004 og 2005 udgør følgende beløb:


Udbetalingsår
Tilsagnsår Grundbeløb 2004 2005
1997 3.600 (1. 4.062 4.113
1998 128 (2. 142 144
1999 129 141 143
2000 133 144 146
2001 137 144 146
2002 140 144 146
2003 144 146 148
2004 147 147 149
2005 149 149Ungdomsboligbidraget udbetales bagud af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i marts, juni, september og december.Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Keld Adsbøl(1. - Kr. pr. tilskudsenhed
(2. - Kr. pr. m2 bruttoetageareal

Søger du bolig? - Klik her