0505 - Trykt vejledning om forsøg med salg

Som bebudet i BL-Informerer nr. 3 af 20. januar 2005 vedlægges et trykt eksemplar af Socialministeriets Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger, vejledning nr. 132 af 21. december 2004, til medlemmernes eventuelle brug.Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her