6505 - Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1.1. 2006

Efter § 115, stk. 9, i lov om almene boliger m.v., lovbekendtgø relse nr. 610 af 21. juni 2005, fastsætter socialministeren et maksimumsbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri. Den endeligt godkendte anskaffelsessum for alment byggeri med tilsagn efter § 115, stk. 1-5, § 117, stk. 1, eller kapitel 9 a, må ikke overstige det på påbegyndelsestidspunktet gældende maksimumsbeløb.

Maksimumsbeløbet reguleres en gang om året i henhold til stigningen i nettoprisindekset over en 12-måneders periode, sluttende i september måned det foregående år. Nettoprisindekset er for september 2004 og 2005 opgjort til henholdsvis 109,0 og 111,9. Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1. januar 2006 er med udgangspunkt heri fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:

Boligtype
Region
Maksimumsbeløb
Familieboliger Provinsen
15.090
Hovedstadsregionen
17.700
Ældreboliger Provinsen
18.220
Hovedstadsregionen
20.820
Ungdomsboliger Provinsen
18.220
Hovedstadsregionen
20.820

Note: Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amt, mens Provinsen omfatter det øvrige land.

Med venlig hilsen

p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her