6405 - Underskriftsindsamlinger i forbindelse med boligaftalen

En række medlemmer og kredse har igangsat underskriftsindsamlinger i forbindelse med boligaftalen om midlerne i Landsbyggefonden m.v., og der har været en række forespørgsler til BL i den anledning.

På denne baggrund skal det oplyses, at der på forsiden af BL's hjemmeside www.bl.dk er et link til en side om underskriftsindsamlinger. Det samme er tilfældet på forsiden af portalen "Spillet om lejernes milliarder" under området Boligpolitik.

På hjemmesiden er vist eksempler på underskriftslister anvendt af medlemmerne, og der er anført oplysninger om hidtil indsamlede underskrifter, idet vi opfordrer medlemmerne til at orientere BL, når der indsendes underskrifter, så vi kan lægge oplysningerne på hjemmesiden. En tilsvarende opfordring til at orientere BL gives hermed også til de medlemmer, som allerede har indsendt underskrifter uden samtidig at informere BL.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Jørn Nyvang

Søger du bolig? - Klik her