6205 - Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne

Som bekendt er råderetsreglerne blevet ændret med virkning fra 7. juli 2005, jf. BL Informerer nr. 39 af 7. juli 2005, men for de forbedringer, der er udført efter de gamle bestemmelser gælder følgende:

A 1. Minimumsgodtgørelsen (bagatelgrænsen) er forhøjet til 2.594 kr.

Efter de nye regler om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer, som findes i kapitel 18, §§ 82-95 i driftsbekendtgørelse nr. 627 af 23. juni 2005 vil:

A 2. Godtgørelsen højst kunne udgøre 101.900 kr.

De nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december 2005.

B. Påkravsgebyret , efter lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2, der skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet, er i hele 2006 forhøjet med 3 kr. til 119 kr. + som sædvanlig 2 % af det skyldige beløb ud over 1.000 kr.

C. Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for beboerklagenævn, jf. § 102 i lov om leje af almene boliger, forhøjes i 2006 med 3 kr. til 119 kr.

 

Med venlig hilsen

p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

 

Søger du bolig? - Klik her