6105 - Arbejde uden autorisation

I BL-informerer nr. 37 i 2002 kunne vi oplyse om en forsigtig liberalisering af Lov om autorisation af elinstallatører m.v. og Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Disse love er nu yderligere blevet ændret med virkning fra 1. januar 2006.

Det bevirker, at der bliver adgang for ikke-autoriserede til at foretage visse udskiftninger m.v.

De hidtidige regler om, at man i sin egen bolig må foretage diverse el- og vvs-arbejder udvides nu til også at omfatte professionelle uden autorisation. Det betyder f.eks. at en tømrer, der udfører et køkken også må skifte kontakter, lamper og blandingsbatteri i forbindelse hermed. Det betyder tillige, at ejendomsserviceteknikere og andre ejendomsfunktionærer, som kan udføre el- og vvs-arbejde, giver den enkelte boligorganisation mulighed for at mindske udgifterne på denne type arbejdsopgaver.

El- og vvs-arbejder, der nu er tilladt for alle, er:

Elarbejde:

Efter den 1. januar 2006 er det for professionelle uden autorisation, når strømmen er afbrudt, tilladt at foretage følgende:

 •  Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere, apparatkontakter og transportable stikkontakter (forlængerledninger, tristikdåser, m.m.).
 • Reparere elapparater, f.eks. udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet (en tilledning), og udskifte en fatning.
 • Udskifte indendørs (normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord - og dermed med to huller - op til 250V i boligen. Normaltæt materiel er alt materiel, der har en IP20-mærkning eller ikke har IP-mærkning.
 • Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord - og dermed med tre huller - op til 250V i boligen. Det forudsætter dog, at boligens elinstallation er beskyttet med en HFI- eller HPFI-afbryder.
 • Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til afbrydere med tidsfunktion og lignende i boligen.
 • Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt-belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning.
 • Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, f.eks. omprogrammering af intelligente styringer.

Det elarbejde, man udfører i den faste installation, ændrer ikke grundlæggende ved installationen. Derfor skal installationen i boligen stadig opfylde de installationsregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor elinstallation oprindeligt blev etableret.

VVS-arbejde:

Som professionel uden autorisation, er det fra 1. januar 2006 tilladt at foretage følgende:

 • Udskifte vandhaner og pakninger i vandhaner.
 • Udskifte hånd- og køkkenvaske med tilhørende vandlås. Dog kun hvis en eventuel vandlås er monteret synligt, og kun hvis der ikke sker indgreb i den faste, eksisterende del af afløbsinstallationen.
 • Udskifte wc'er - dog kun med et godkendt wc med samme tilslutningstype som det eksisterende, så der ikke sker indgreb i den faste vand- og aflø bsinstallation. Ved wc'ets tilslutning til afløbssystemet skal der anvendes godkendte tilslutningsstykker eller andet materiel, der er godkendt til formålet.
 • Udskifte vaske- og opvaskemaskiner til husholdningsbrug - dog kun hvis den eksisterende maskine er tilkoblet en spuleventil eller en afspæ rringsventil, og der ikke sker indgreb i den faste vandinstallation. Hvis en installation er forberedt til tilslutning af vaske- eller opvaskemaskine, bliver tilslutningen af vaske- og opvaskemaskinen betragtet som en udskiftning.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen Lars Schmidt

NB Vi vedlægger publikation om arbejdspladsvurdering, som skulle have været vedlagt

BL informerer nr. 56 af 13. oktober 2005.

Søger du bolig? - Klik her