6005 - Forhandlinger om Landsbyggefondens økonomi m.v

Som det er fremgået af en meget omfattende medieomtale, føres der i disse uger politiske forhandlinger på baggrund af regeringens forslag til finanslov om inddragelse til fordel for statskassen af væsentlige dele af Landsbyggefondens fremtidige midler samt om mulig overførsel af yderligere midler fra de lokale dispositionsfonde til Landsbyggefonden.

Det er også fremgået af medierne, at BL har været særdeles aktive i en kritik af regeringens udspil til disse forhandlinger.

På baggrund af drøftelser i BL's bestyrelse og forretningsudvalg er det vedtaget også at følge op på denne kritik med en række yderligere informationsaktiviteter.

Således vil der ved individuelt brev blive skrevet til samtlige ca. 22.000 valgte bestyrelses- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som optræder i Boligens abonnementskartotek. Brevet vedlægges en folder om indholdet af regeringens udspil og vurderingen heraf. Endvidere indeholder brevet en opfordring til, at de valgte lokalt laver aktiviteter for at gøre opmærksom på problemerne. Vi vedlægger til medlemmernes orientering et eksemplar af brevet og folderen.

Udover denne direkte henvendelse til de valgte vil der yderligere være tale om følgende informationsaktiviteter:

  • Fremrykning af Beboerbladet nr. 4/2005 til udgivelse omkring den 1. november.
  • Artikler i Boligen nr. 11/2005, som kommer på gaden 28. oktober.
  • Etablering af særlig portal med informationer og ideer til lokale aktiviteter på BL's hjemmeside www.bl.dk.
  • Udsendelse af pressemeddelelser til lokale beboerblade.

Herudover kan det oplyses, at der overvejes indrykket dagbladsannoncer, men endelig beslutning er ikke truffet endnu, ligesom BL selvsagt fortsat vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at påvirke politikerne og offentligheden ved et fortsat pres i medierne m.v.

Vi vil naturligvis vende tilbage med yderligere information om emnet, bl.a. når der måtte være en større grad af politisk afklaring.

Med venlig hilsen

Ger Nielsen / Henning Kirk Christensen

Søger du bolig? - Klik her