5905 - Lov om information og høring af medarbejdere

Folketinget vedtog for nylig en lov vedrørende information og høring af medarbejdere på baggrund af et EU-direktiv.

Det er vigtigt at bemærke, at loven omhandler virksomheder med over 35 ansatte, men alene i de tilfælde, hvor virksomheden ellers ikke er omfattet af en overenskomst eller anden aftale. Det betyder, at loven primært tilsigter at sidestille medarbejdere i større virksomheder med de ansatte, der allerede har overenskomster og/eller samarbejdsaftaler, hvori det bl.a. pålægges arbejdsgiveren at informere (i samarbejdsudvalg/virksomhedsnævn) og høre deres medarbejdere eksempelvis om beskæftigelsessituationen på arbejdspladsen.

Det vil sige, at boligorganisationerne i den almene sektor ikke umiddelbart berøres af lovens bestemmelser, da der eksempelvis henvises til Samarbejdsaftalen mellem Kooperationen og LO (også benævnt VN-aftalen) i Mønsteroverenskomstens bilag 7 om tillidsrepræsentanter.

Loven findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk.

Samarbejdsaftalen mellem LO og Kooperationen kan hentes på BL´s hjemmeside www.bl.dk.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her