5605 - Den nye arbejdsmiljøreform

I forbindelse med folketingets vedtagelse af reformen på arbejdsmiljøområdet og i forlængelse af BL-informerer nr. 38 2004 vedlægger BL folder fra Branchearbejdsmiljøområdet for Service- og Tjenesteydelser og et eksempel på en publikation om arbejdspladsvurdering.

Baggrunden er, at samtlige virksomheder i Danmark over de næste 6 år får besøg af Arbejdstilsynet, der aflægger et såkaldt screeningsforsøg. Efter besøget får virksomheden en smiley, som får en grøn (godkendelse ved et arbejdsmiljø certifikat), gul (problempåbud) eller rød farve (periodepåbud) alt efter, hvorledes arbejdsmiljøet efterfølgende tager sig ud.

Folderen fra Branchearbejdsmiljørådet henleder opmæ rksomheden på, at rådet i denne forbindelse afholder seminarer (gratis at deltage), hvor information om ovennævnte vil blive gennemgået. Procedure for tilmelding står i folderen.

Publikationen om arbejdspladsvurdering kan tjene enten til inspiration eller til at tage aktion for at implementere undersøgelser om arbejdsmiljøet i den enkelte boligorganisation.

Vi vil opfordre alle boligorganisationer til at gøre en indsats for, at arbejdsmiljøet bliver sat på dagsordenen og dermed fortsat gøre boligorganisationerne til gode arbejdspladser for deres ansatte.

Læs mere om arbejdsmiljø

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her